Bakboord BV, gevestigd te Mechelsestraat 75, 3000 Leuven met ondernemingsnummer 0746.856.646, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


De Broodenier is de handelsnaam van de onderneming Bakboord BV.


Contactgegevens:


https://www.broodenier.be


Mechelsestraat 75


3000 Leuven


+32489787323


Michiel Baumers is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming bij Bakboord BV. Hij is te bereiken via info@broodenier.be.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Bakboord BV verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


- Voor- en achternaam


- Adresgegevens


- Telefoonnummer


- E-mailadres


Deze persoonsgegevens zijn gekoppeld aan je bestelgeschiedenis.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@broodenier.be, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bakboord BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, mits specifieke toestemming (opt-in)


- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld herinnering aan het ophalen van een bestelling)


Geautomatiseerde besluitvorming

Bakboord BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bakboord BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden

Bakboord BV verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In geen geval worden persoonsgegevens verhuurd of verkocht.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bakboord BV gebruikt analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bakboord BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@broodenier.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek, met uitzondering van aangekondigde vakantieperiodes.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bakboord BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@broodenier.be.